EUR-Lex - L - EUR-Lex

Anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében. Document 32014L0024

However, for public contracts above a certain value, provisions should be drawn up coordinating national procurement procedures so as to ensure that those principles are given practical effect and public procurement is opened up to competition. Ugyanakkor a bizonyos értéket meghaladó közbeszerzési szerződések tekintetében a nemzeti közbeszerzési eljárásokat koordináló rendelkezéseket kell megállapítani annak érdekében, hogy az említett elvek a gyakorlatban is érvényesüljenek, és a közbeszerzés területén biztosítva legyen a verseny.

You’re Temporarily Blocked

There is also a need to clarify basic notions and concepts to ensure legal certainty and to incorporate certain aspects of related well-established neutrogena cellular boost of the Court of Justice of the European Union. Szükség van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására a jogbiztonság érdekében, valamint az Európai Unió Bírósága vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlata egyes aspektusainak beépítésére.

The Union rules on public procurement are not intended to cover all forms of disbursement of public funds, but only those aimed at the acquisition of works, supplies or services for consideration by means of a public contract. It should be clarified that such acquisitions of works, supplies or services should be subject to this Directive whether they are implemented through purchase, leasing or other contractual forms.

The notion of acquisition should be understood broadly in the sense of obtaining the benefits of the works, supplies or services in question, not necessarily requiring a transfer of ownership to the contracting authorities. Furthermore, the mere financing, in particular through grants, of an activity, which is frequently linked to the obligation to reimburse the amounts received where they are not used for the purposes intended, does not usually fall within the scope of the public procurement rules.

béta-alanin és karnozin anti aging hogyan kell használni az anti aging szérumot

Similarly, situations where all operators fulfilling certain conditions are entitled to perform a given task, without any selectivity, such as customer choice and service voucher systems, should not be understood as being procurement but simple authorisation schemes for instance licences for medicines or medical services.

Az uniós közbeszerzési szabályoknak nem céljuk, hogy a közpénzek kifizetésének minden formáját szabályozzák; kizárólag azokra vonatkoznak, amelyek közbeszerzési szerződés alapján nyújtott ellenérték fejében teljesített építési beruházások, árubeszerzések vagy szolgáltatásnyújtások megszerzésére irányulnak. Egyértelműen meg kell azonban határozni, hogy az ilyen építési beruházásoknak, árubeszerzéseknek és szolgáltatásnyújtásoknak ezen irányelv hatálya alá kell tartozniuk, akár vásárlás, akár lízing, akár egyéb szerződéses formában kerül sor végrehajtásukra.

A beszerzés fogalma tágan értendő, a szóban forgó építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás előnyeinek megszerzése értelmében, amihez nem feltétlenül szükséges az ajánlatkérő részére történő tulajdonjog-átruházás.

Továbbá egy tevékenységnek pusztán a finanszírozása, különösen támogatás formájában — amihez gyakran kapcsolódik a kapott összegek visszatérítésének kötelezettsége, ha azokat nem használták fel a tervezett célokra — általában nem tartozik a közbeszerzési szabályok hatálya alá.

Hasonlóképpen, az olyan helyzetek, amikor a bizonyos feltételeknek megfelelő összes gazdasági szereplő további kiválasztási követelmények nélkül jogosult egy adott feladat elvégzésére, mint például a fogyasztók általi kiválasztás vagy a szolgáltatásra jogosító utalványok rendszere, nem tekintendők közbeszerzésnek, hanem csak egyszerű engedélyezési rendszernek például a gyógyszerek vagy orvosi szolgáltatások engedélyezése.

The provision of services based on laws, regulations or employment contracts melatonin öregedésgátló előnyei not be covered. In some Member States, this might for example be the case for certain administrative and government services such as executive and legislative services or the provision of certain services to the community, such as foreign affairs services or justice services or compulsory social security services.

A törvényi vagy rendeleti előírások, illetve munkaszerződések alapján történő szolgáltatásnyújtás nem tartozik ennek az irányelvnek a hatálya alá.

A sikeres Szépségszalon működéséhez elengedhetetlen egy olyan weboldal, ahol az alap információkon kívül bejegyzéseket, híreket, szépségápolási tippeket, kezeléseket, de akár termékeket is tudsz ajánlani a vendégeidnek. Azonnali lifting hatás a bőr számára. Hatása azonnal látható : a bőr kisimul, felfrissül, feszesebb, fiatalosabb külsőt ölt. Érett, ráncosodásra hajlamos és tónus nélküli bőrtípusok számára, Collagen ampulla — sűrűség A hidegebb hónapokban ősszel, télen, kora tavasszal a kollagén ampullák állaga sűrűbb lehet a szokásosnál.

Néhány tagállamban ilyen szolgáltatásnak minősülnek például egyes közigazgatási és kormányzati szolgáltatások, mint például a végrehajtói és törvényhozói szolgáltatások, illetve egyes közösségi szolgáltatások, mint például a külügyekkel kapcsolatos szolgáltatások, az igazságügyi szolgáltatások vagy a kötelező társadalombiztosításhoz kötődő szolgáltatások.

Nor should it deal with the liberalisation of services of general economic interest, reserved to public or private entities, or with the privatisation of public entities providing services. It should equally be recalled that Member States are free to organise the provision of compulsory social services or of other services such as postal services either as services of general economic interest or as non-economic services of general interest or as a mixture thereof.

It is appropriate to clarify that non-economic services of general interest should not fall within the scope of this Directive. Nem foglalkozhat továbbá sem a közjogi vagy magánjogi jogalanyok számára fenntartott általános gazdasági érdekű szolgáltatások liberalizációjával, sem pedig a szolgáltatást nyújtó közjogi jogalanyok privatizációjával.

A megelőzésé a főszerep

Ugyanígy arra is emlékeztetni kell, hogy a tagállamok szabadon eldönthetik, hogy a kötelező szociális szolgáltatások és egyéb olyan szolgáltatások, mint például a postai szolgáltatások nyújtását anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében gazdasági érdekű szolgáltatásokként, általános érdekű nem gazdasági szolgáltatásokként vagy pedig ezek keverékeként szervezik meg. Célszerű egyértelműen meghatározni, hogy az általános érdekű nem gazdasági szolgáltatásoknak nem szabad ezen irányelv hatálya alá tartozniuk.

In addition, this Directive does not deal with the funding of services of general economic interest or with systems of aid granted by Member States, in particular in the social field, in accordance with Union rules on competition. Ezen irányelv nem sérti továbbá az állami, területi és települési hatóságok arra vonatkozó hatáskörét, hogy az EUMSZ Ezenkívül az irányelv nem foglalkozik az általános gazdasági érdekű szolgáltatások finanszírozásával, és nem vonatkozik a tagállamok által — különösen szociális területen — az Unió versenyjogi szabályaival összhangban működtetett támogatási rendszerekre.

Public service contracts, in particular in the sphere of property management services, may, in certain circumstances, include works. However, in so far as such works are incidental to the principal subject-matter of the contract, and are a possible consequence thereof or a complement thereto, the fact that such works are included in the contract does not justify the qualification of the public service contract as a public works contract.

However, in view of the diversity of public works contracts, contracting authorities should be able to make provision for contracts for the design anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében execution of work to be awarded either separately or jointly. This Directive is not intended to prescribe either joint or separate contract awards.

Afrodita kozmetika

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — különösen az ingatlankezelési szolgáltatások területén — bizonyos körülmények között építési munkát is tartalmazhatnak. Azonban ha az építési beruházás a szerződés fő tárgyához képest mellékes és annak csupán lehetséges következménye vagy kiegészítése, az a tény, hogy a szerződés építési beruházást is tartalmaz, nem indokolja a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésként történő minősítését.

Az építési beruházásra irányuló szerződések sokféleségét figyelembe véve azonban, az ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell tenni, hogy az építési beruházások tervezésére és kivitelezésére irányuló szerződéseket akár külön-külön, akár együttesen ítéljék oda.

Ennek az irányelvnek nem célja, hogy előírja az ajánlatok külön-külön, illetve együttesen történő elbírálását. Whether the contractor realises all or part of the work by his own means or ensures their realisation by other means anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében not change the classification of the contract as a works contract, as long as the contractor assumes a direct or indirect obligation that is legally enforceable to ensure that the works will be realised.

Nem változtathat a szerződés építési beruházásra irányuló szerződésnek minősülésén az, hogy a szerződő fél az építési munkát egészben vagy részben saját eszközeivel, illetve más eszközökkel teljesíti-e, amennyiben a szerződő felet jogi úton érvényesíthető, közvetlen vagy közvetett kötelezettség terheli az építési munka teljesítését illetően. To clarify that the scope of this Directive ratione personae should remain unaltered, it is appropriate to maintain the definitions on which the Court based itself and to incorporate a certain number of clarifications given by that case-law as a key to the understanding of the definitions themselves, without the intention of altering the understanding of the concepts as elaborated by the case-law.

Annak egyértelművé tétele érdekében, hogy ezen irányelv személyi hatályának változatlannak kell maradnia, célszerű megtartani a Bíróság által alapul vett fogalommeghatározást, valamint a fogalommeghatározások megértésének elősegítésére beépíteni az ítélkezési gyakorlatból vett néhány pontosítást, anélkül azonban, hogy ezáltal megváltozna a joghatóság által kidolgozott fogalom értelmezése.

It should therefore be clarified how contracting authorities should determine whether the different parts are separable or not. Such clarification should be based on the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union.

The determination should be carried out on a case-by-case basis, in which the expressed or presumed intentions of the contracting authority to regard the various aspects making up a mixed contract as indivisible should not be sufficient, but should be supported by objective evidence capable of justifying them and of establishing the need to conclude a single contract. Such a justified need to conclude a single contract could anti aging maske tarifleri instance be present in the case of the construction of one single building, a part of which is to be used directly by the contracting authority concerned and another part to be operated on a concessions basis, for instance to provide parking facilities to the public.

It should be clarified that the need to conclude a single contract may be due to reasons both of a technical nature and of an economic nature. Ezért tehát pontosítani kell, hogy az ajánlatkérőknek milyen módon kell eldönteniük azt, hogy a különböző részek szétválaszthatók-e. A pontosításnak az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatán kell alapulnia.

Mit tegyünk, ha már es éveink felett járunk? A megelőzésé a főszerep Korosztálytól függetlenül mindenkinek tudnia kell, hogy a legfontosabb tényező az, hogy milyen életmódot élünk és az évek folyamán milyen arcápolási rutint alakítottunk ki magunknak.

A döntést eseti alapon kell meghozni, és e tekintetben nem lehet elegendő az ajánlatkérő azon kifejezett vagy feltételezett szándéka, hogy a vegyes szerződés különböző aspektusait oszthatatlannak tekintse, hanem ezt a tényt és az egyetlen szerződés megkötésének szükségszerűségét objektív bizonyítékokkal kell alátámasztani.

Az egyetlen szerződés megkötése bizonyítottan szükséges lehet például olyan egyetlen épület építése esetében, amelynek egyik részét közvetlenül maga az érintett ajánlatkérő fogja használni, egy másik részét pedig koncessziós alapon fogja működtetni, például nyilvános parkolóként. Egyértelművé kell tenni, hogy az egyetlen szerződés megkötését szükségessé tehetik mind műszaki, mind gazdasági jellegű okok.

Navigációs menü

On the other hand, where contracting authorities choose to include other elements in the procurement, whatever their value and whatever the legal regime the added elements would otherwise have been subject to, the main principle should be that, where a contract should be awarded pursuant to the provisions of this Directive, if awarded on its own, then this Directive should continue to apply to the entire mixed contract.

Másrészt azonban, ha az ajánlatkérők úgy döntenek, hogy a szerződést más elemekre is kiterjesztik — függetlenül azok értékétől, illetve attól, hogy az új elemek egyébként milyen jogi szabályozás hatálya alá esnének —, az alapelvnek annak kell lennie, hogy amennyiben egy szerződést egyetlen szerződésként ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban kellene odaítélni, akkor a vegyes szerződés egészére is ezt az irányelvet kell alkalmazni.

To the extent this is necessary, for instance where joint and several anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében is required, a specific form may be anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében when such groups are awarded the contract.

It should also be clarified that contracting authorities should be able to set out explicitly how groups of economic operators are to meet the requirements concerning economic and financial standing as set out in this Directive, or the criteria relating to technical and professional ability, which are required of economic operators participating on their own.

The performance of contracts by groups of economic operators may necessitate setting conditions which are not imposed on individual participants. Such conditions, which should be justified by objective reasons and be proportionate, could for instance include requiring the appointment of a joint representation or a lead partner for the purposes of the procurement procedure or requiring information on their constitution.

Amennyiben az szükséges, például együttes és többszörös felelősség előírása esetén, kötelezővé lehet tenni adott jogi forma felvételét azon csoportok számára, amelyeknek a szerződést odaítélték.

Tisztázni kell azt is, hogy az ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell tenni annak kifejezett meghatározását, hogy a gazdasági szereplők csoportjainak miként kell teljesíteniük a gazdasági és pénzügyi helyzetükre vonatkozóan az ebben az irányelvben foglalt követelményeket vagy a technikai és szakmai alkalmasságukra vonatkozó feltételeket, amelyek a közbeszerzésben egyénileg részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkoznak. A szerződések gazdasági szereplők csoportjai általi teljesítése szükségessé teheti olyan feltételek megszabását, amelyek egyéni ajánlattevőkre nem vonatkoznak.

  1. Legjobb öregedésgátló krém a tág pórusokra
  2. Andrew Wakefield – Wikipédia
  3. Я думаю, - сказал он, - что лишь по чистой случайности подобная ситуация никогда не возникала ранее.

Ezen — objektív indokokon alapuló és arányos — feltételek közé tartozhat például közös képviselet vagy vezető partner kijelölésének a kötelezettsége a közbeszerzési eljárás céljára vagy a csoport összetételére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség. This could include procedures to identify, prevent and remedy conflicts of interests.

Alkalmazhatnak többek között az összeférhetetlenség azonosítását, megelőzését és orvoslását szolgáló eljárásokat. The aim of the GPA is to vitalitás anti aging a multilateral framework of balanced rights and obligations relating to public contracts with a view to achieving the liberalisation and expansion of world trade.

A közbeszerzésről szóló megállapodás célja a közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek multilaterális keretének a létrehozása a világkereskedelem liberalizálása és bővítése céljából. A közbeszerzésről szóló megállapodás 1. The thresholds laid down by this Directive should be aligned to ensure that they correspond to the euro equivalents of the thresholds of the GPA. Provision should also be made for periodic reviews of the thresholds expressed in euros so as to adjust them, by means of a purely mathematical operation, to possible variations in the value of the euro in relation to those special drawing rights.

Apart from those periodic mathematical adjustments, an increase in the thresholds set in the GPA should be explored during the next round of negotiations thereof. Az ezen irányelvben megállapított értékhatárokat össze kell hangolni annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a közbeszerzésről anti aging übersetzung megállapodásban szereplő értékhatárok euróban kifejezett értékeinek.

Rendelkezni kell továbbá az euróban kifejezett értékhatárok rendszeres felülvizsgálatáról, hogy azokat tisztán matematikai műveletek útján az euro e különleges lehívási jogokhoz viszonyított árfolyamának lehetséges mozgásához lehessen igazítani. A közbeszerzésről szóló megállapodásra vonatkozó tárgyalások következő fordulója során meg kell vizsgálni, hogy e rendszeres matematikai kiigazítások mellett szükséges-e a megállapodásban foglalt értékhatárok növelése is. It should also be clarified that, for the purpose of estimating the thresholds, anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében notion of similar supplies should be understood as products which are intended for identical or similar uses, such as supplies of a range of foods or of various items of office furniture.

Andrew Wakefield

Typically, an economic operator active in the field concerned would be likely to carry such supplies as part of his normal product range. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy az értékhatárok tervezése céljából hasonló árubeszerzések alatt az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt termékek értendők, például különböző élelmiszerek vagy különböző irodai bútorok beszerzése.

Az érintett területen működő valamely gazdasági szereplő jellemzően valószínűleg a szokásos termékskálája részeként szállítja ezeket a termékeket. For instance, it could be justified to estimate contract values at the level of a separate operational unit of the contracting authority, such as for instance schools or kindergartens, provided that the unit in question is independently responsible for its procurement.

svájci anti-aging dedikált szerver 90-es évek szupermodelljeinek öregedésgátló titkai

This can be assumed where the separate operational unit independently runs the procurement procedures and makes the buying decisions, has a separate budget line at its disposal for the procurements concerned, concludes the contract independently and finances it from a budget which it has at its disposal.

A subdivision is not justified where the contracting authority merely organises a procurement in a decentralised way. Indokolt lehet például a szerződés értékét az ajánlatkérő szerv egy különálló működési egységének — például iskolának vagy óvodának — a szintjén megbecsülni, amennyiben a szóban forgó egység önálló felelősséget visel saját közbeszerzési eljárásáért.

Ez abban az esetben vélelmezhető, ha a különálló működési egység önállóan folytatja le a közbeszerzési eljárást és dönt a beszerzésekről, külön költségvetési sor felett rendelkezik az érintett közbeszerzés ránc eltüntetése, önállóan köti meg a szerződést és finanszírozza azt a rendelkezésére álló költségvetésből. A részekre osztáson alapuló értékbecslés nem indokolt, ha az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési eljárást csupán decentralizált módon folytatja le.

Document 32014L0024

However, contracts awarded by contracting authorities in the context of their operation of maritime, coastal or river transport services fall within the scope of this Directive. A tengeri, part menti vagy folyami közlekedési szolgáltatásokat működtető ajánlatkérő szervek által e szolgáltatásokkal összefüggésben odaítélt szerződések ezen irányelv hatálya alá tartoznak. There is, however, a need to clarify to what extent this Directive should be applied to procurement governed by specific international rules.

Édesapja neurológusédesanyja gyakorló orvos volt.

Tisztázni kell azonban, hogy milyen mértékben alkalmazandó ez az irányelv azokra a közbeszerzésekre, amelyekre külön nemzetközi szabályok vonatkoznak. For those reasons, an exception should therefore be made for public service contracts, awarded by the media service providers themselves, for the purchase, development, production or co-production of off-the-shelf programmes and other preparatory services, such as those relating to scripts or artistic performances necessary for the production of the programme.

It should also be clarified that that exclusion should apply equally to broadcast media services and on-demand services non-linear services. However, that exclusion should not apply to the supply of technical equipment necessary for the production, co-production and broadcasting of such programmes.

Ezért kivételt kell megállapítani azokra a maguk a médiaszolgáltatók által odaítélt, szolgáltatásnyújtásra vonatkozó közbeszerzési szerződésekre, amelyek felhasználásra kész programanyagok megvételére, kidolgozására, gyártására vagy közös gyártására, illetve egyéb előkészítő szolgáltatásokra, így pl. Egyértelművé kell továbbá tenni, hogy ennek a kivételnek a sugárzott műsorszolgáltatásokra és a lekérhető nem lineáris szolgáltatásokra egyaránt vonatkoznia kell.

A kivétel nem alkalmazandó azonban az ilyen programanyagok gyártásához, közös gyártásához és közvetítéséhez szükséges műszaki berendezések beszerzésére. It should be clarified that this Directive does not apply to service contracts for the provision of such services, whatever their denomination under national law.

Egyértelműen le kell szögezni, hogy ezen irányelv hatálya az ilyen szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekre — azok nemzeti jog szerinti megnevezésétől függetlenül — nem terjed ki.

Kiemelt bejegyzések

Such legal services are usually provided by bodies or individuals designated or selected in a manner which cannot be governed by procurement rules, such as for instance the designation of State Attorneys in certain Member States. Those legal services should therefore be excluded from the scope of this Directive. Az ilyen jogi szolgáltatásokat általában olyan szervek vagy magánszemélyek nyújtják, amelyeket vagy akiket a közbeszerzési szabályok hatálya alá nem vonható módon jelöltek vagy választottak ki — ide tartozhat például egyes tagállamokban az ügyészek kijelölése —.

Az említett jogi szolgáltatásokat ezért ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól. It should finally be clarified that loans, whether or not they are in connection with the issuing of securities or other financial instruments or other operations therewith, should be excluded from the scope of this Directive. Végezetül azt is egyértelművé kell tenni, hogy a hiteleket, függetlenül attól, hogy értékpapírok vagy más pénzügyi eszközök kibocsátásához vagy ezekkel végzett más műveletekhez kapcsolódnak-e, ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól.

It should furthermore be recalled that that Regulation continues to apply to public service contracts as well as to service concessions for public passenger transport by rail or metro. Emlékeztetni kell továbbá arra is, hogy a vasúttal vagy metróval végzett személyszállítási közszolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződésekre és szolgáltatási koncessziós szerződésekre továbbra is az említett rendelet alkalmazandó.

However, the exclusion should not be extended beyond that strictly necessary.

celeteque anti aging hidratáló krém felülvizsgálata fabiola molina svájc anti aging

It should therefore be set out explicitly that patient transport ambulance services should not be excluded. Consequently, mixed contracts for the provision of ambulance services in general would also be subject to the light regime if the value of the patient transport ambulance services were greater than the value of other ambulance services. A kizárásnak mindazonáltal a szigorú értelemben vett szükséges mértékre anti aging megelőzés a 20-as évek bejegyzésében korlátozódnia.

Öregedésgátló szem olaj megfelelően kifejezetten le kell szögezni, hogy a betegszállítási mentőszolgáltatások nem zárhatók ki az irányelv hatálya alól.