Svájci anti aging mikrotechnológia

Az Egyesület részére tett pénzadomány az adakozó adóalapjából levonható. Az Egyesületet az öt világrészen élő, különböző nemzetiségű és anyanyelvű tagjai szorgalmas munkával és önzetlen adományokkal tartják fenn, mint minden tekintetben független és semleges szervezetet. Az Egyesület és a tagok egymás nézeteit kölcsönösen tiszteletben tatjtják. Az Egyesület évente más-más országban magyar őstörténeti találkozót rendez, főleg szakemberek részvételével.

Szakembernek számítanak mindazok, akiktől a Találkozó Titkársága előadást elfogad. Az előadó és az előadás anti aging lifting csíkok szájra a Titkárságot kizárólag a Találkozóra szóló meghívóban foglalt szakmai szempontok vezetik. Megjegyzendő, hogy a Találkozó műsorában szereplő, néhány előadás szövegével nem rendelkezünk, így kötetünkből is kimaradt.

A nyomdai költségeket papír, nyomtatás, kötés az Egyesület tagjai összeadták.

db. „Tech” szóra releváns honlap áttekinthető listája

Ezért tehát, ha az olvasó azt kérdi, hogy miféle könyvet tart a kezében, az a válasz: mágikus tükör ez, amelybe ha tekint, a magyar nemzet messzi múltjába lát és a jövőjébe is néz. Csoda történt?

A magyar föld gazdagsága, mélyének kincsei, népe szorgalmának gyümölcse ezer év óta csábította a gyilkos hódítók özönét, s önvédelmi harcában őrlődött a magyar.

svájci anti aging mikrotechnológia

Ma világszerte van talán tizenötmillió magyarajkú ember. Az újvilág fölfedezéséig Magyarország volt Európa fő arany- ezüst- só- és vágóállat-szállítója. Corvin Mátyás idejében egy középparasztnak negyven marhája volt. Az egész középkorban a szolgáknak is volt lovuk, ami Bizáncban sem létezett. A renaissance virágkorát Magyarországon élte. A Szent Péter bazilika a magyar tulajdonú Szent István zarándokház helyére épült, abban az időben, amikor Rómába csak a magyar vagyon vándorolt zavartalanul.

A német-római császárok eközben adó fizetésére kötelezték a pápát. Véletlenek sorozata ez a történelemben, vagy egy egészséges növény kíterebélyesedése, amelyet jó földbe ültettek, s gyökerei svájci anti aging mikrotechnológia élet vizéhez érnek?

A hidrogén, mint anti-aging bomba

A trianoni békeparancs kidolgozásánál a Kárpát-medencéből és környékéről egyetlen lakossági statisztikát tartottak szakszerűnek, a magyarét. Ezen statisztika szerint az akkori Magyarország lakóinak többsége önmagát nem tartotta magyarnak. Ők máig úgy tudják, hogy a Kárpát-medencébe előbb jöttek, mint a magyar. Pont ők nem rettegték a magyarok nyilait? Ezek a népek ma embertanilag éppúgy felerészben törökös megjelenésűek, mint a magyar.

Sőt: mint Árpád népének honfoglalói, akik viszont a Kárpát-medencében már bejövetelükkor felerészben törökös népességet találtak. A Corpus Juris Hungarici jogbiztonságot adott nőnek és férfinek, magyarnak és idegennek, kereszténynek és zsidónak. Akkor, amikor Európa népei patriarchális rendszerű, egynyelvű és egyhitű országokat igyekeztek létrehozni - tűzzel és vassal.

Ez a történelmi igazság. A keresztény Európa történelme nem ismer még egy népet, amely annyi forradalmat hajtott volna végre, mint a magyar. A magyarok forradalmai vértelenek.

Van ennek oka? A történelemben mindennek van oka. A magyar vérében érdekes sajátosságokat hordoz - ez a haematológia megállapítása - különleges nyelvet beszél, jellemző zenei anyanyelve van és zenei nagyhatalom. Népművészete páratlan gazdagságú, archaikus ihletésű és sokirányú ezoterikus tudásról árulkodik, a gyökerei Közel- és Távol-Keletre nyúlnak.

A Kárpát-medencében található régiségek és svájci anti aging mikrotechnológia az emberi múlt legnagyobb mélységeibe vezetnek, az etnikum hatezer éve folyamatos.

Miért kell mindezt újra kutassuk és fölfedezzük? Mit és miért felejtettünk el a máig vezető hosszú-hosszú úton? Merre ós hová vezet térben a Kárpát-medencéből, és időben a mától visszafelé? Milyen jövő van írva ebben a múltban?

svájci anti aging mikrotechnológia

A találkozó célja, hogy a külföldön élő és a hazai szakembereket, valamint az érdeklődőket - akik a találkozón valamennyien mint magánszemélyek vesznek részt - összehozzuk, lehetőséget adjunk a nyílt vitára, amelynek során a nézetek barátságos keretek között formálódhatnak és terjedhetnek.

Az előadások a következő fő témák köré csoportosulnak: 1 a magyar őstörténetem; 2 a magyar nyelv fejlődósének egyes állomásai; 3 a magyar koronázási jelvények; 4 adalékok az előző témákhoz, pl. A történelmi témákat időben III. Endre koráig kívánjuk követni. Az előadásokat kerekasztalmegbeszélés követi. Tisztelettel felkérjük szakembereinket, hogy jelentkezzenek előadásra, hozzászólásra!

Mondanivalójuk rövid összefoglalását és időtartamát szíveskedjenek a rendezőség címére megküldeni, hogy a végleges és részletes műsort összeállíthassuk. Szereplést svájci anti aging mikrotechnológia biztosítani a jelentkezés sorrendjében minden szakembernek, ha témakörében legalább egy tudományos munka nyilvános közlését igazolja pl. A részvétel mindenki számára ingyenes; a rendezés költségeit néhány magánszemély fedezi. A résztvevők előadók, vendégek mindennemű költségüket maguk fedezik, a szokásos biztosításokról maguk gondoskodnak.

A rendezőség a résztvevőktől elvárja, hogy a találkozón a jelen meghívóban körvonalazott elveket tiszteletben tartsák. A rendezők személyüket, nézetüket és anyagi helyzetüket tekintve függetlenek, és a meghirdetett ügyben kézfogásra nyújtják kezüket minden irányba. A rendezőség mint testület sem személyi, sem politikai ügyekkel nem foglalkozik, és csak a jelen meghívóban foglaltakőrt kezeskedik. A találkozó helye: Benidorm SpanyolországHotel Hawaii.

svájci anti aging mikrotechnológia

Ideje: május Hivatalos- és munkanyelv a magyar. Találkozónk résztvevői ezekkel a feltételekkel tetszés szerinti ideig maradhatnak a szállodában, hogy az ideális nyaralási lehetőséget élvezhessék. Jelentkezést a titkárság címére kérjük írásban. Kelt az aláírás színhelyén november havában. Csihák György Uster Schweiz Dipl. Farkason Dániel Dipl.

A Zürichi Sakk-kör fennállásának A versehy egyik szünnapján vidám hangulatban idéztük gyermekkorunk, egyetemi éveink, majd legénykorunk közös emlékeit, s eközben a magyar történelemre terelődött a szó. Nem véletlenül pont a történelemre, hiszen gyermekkorunk a negyvenes évekre esett, az ötvenes években voltunk egyetemisták, és a hatvanas években váltunk felnőtté. Egyetértettünk abban, hogy miként valamely embercsoport attól válik nemzetté, hogy kialakul önálló nemzeti tudata, úgy a nemzeti tudat építése, fenntartása és erősítése a nemzet életben maradásának legfőbb feltétele.

Az egészséges nemzettudat ápolásának legfontosabb módja a nemzeti történelem tudatosítása a nemzet tagjaiban. Ez a tudatosítás viszont igényli a valósághű, de az egyént bátorító és a lelket nemesítő történelemírást.

Úgy gondoltuk, hogy ide sorolhatók például Gárdonyi Géza regényei, de a magyar történelemírásről általában elmarasztalólag beszéltünk. Egyetértettünk abban, hogy valahol elvágtak bennünket ősi gyökereinktől, és ez károsan hat az egész magyar történelemszemléletre és történelemírásra, aminek eredményeként nemzeti tudatunk zavart. Ha pedig valamely nemzet elveszti történelmét, az saját jövőjének kulcsát veszíti el.

Ettől kezdve beszédtémánk főleg svájci anti aging mikrotechnológia magyar őstörténet és kutatásának jelenlegi helyzete volt. Eközben barátom említést epicuren anti aging termékek egy évről évre ismétlődő sakkversenyről a dél-spanyolországi Benidormban, ahol egy jő ötven éve külföldön élő magyar származású ember - Sugár Dénes - a főszervező.

Ezzel az emberrel is sokat beszélgettek a magyar őstörténetről, majd az illető átadta a barátomnak néhány magyar őstörténeti tárgyból vett írását, azzal a kéréssel, hogy továbbítaná valamely szakemberhez.

Rendes kvarc és világítás

Néhány hónap múlva barátom elküldte nekem ezeket az írásokat, majd felhívtam a szervezőt telefonon Benidormban. Ezúttal engem kért az illető, hogy hozzam őt össze olyan magyarokkal, akiket ez a téma közelebbről érdekel.

Miután néhány levelet is váltottunk, ajánlottam, hogy rendezzünk egy magyar őstörténeti találkozót. Svájci anti aging mikrotechnológia ráállt, mondván, hogy a sakkversenyek mintájára ő vállalja a helyszíni rendezést Benidormban. Rövidre rá a helyszínre utaztam - felszerelve ötletekkel, címekkel - szóval mindenfélével, ami ilyenkor kellett.

Azonnal megírtunk 25 levelet a világ négy tájára, meghirdetvén a találkozó gondolatát. Készítettünk egy gentlemen's agreement-et, amelyben mi ketten vállaltuk a találkozó költségeit.

Ehhez a megállapodáshoz később csatlakozott Bad Homburgból Farkasch Dániel. Még ennek az évnek a végén Sugár Svájcba jött, hogy felkeressünk néhány érdemleges személyiséget, akiktől a találkozó ügyének támogatását reméltük. Jártunk Gilde Barnabásnál, a Duna Kiadó tulajdonosánál Fahrwangenben, aki támogatásáról biztosított bennünket, és Duna című lapjában később közölte a találkozóra szóló meghívót.

Úgyszintén aláírta a meghívót az Emmenben kreativ media svájci anti aging Marton Rudolf, aki rövid egyesületi tagsága alatt, önkéntes kilépéséig, az első elnökünk volt. Tárgyaltunk a Benidormban levő Hawaii szálloda igazgatójával, aki a találkozó időtartamára díjmentesen a rendelkezésünkre bocsátott egy helyiséget, ahol május tól ig az előadások elhangzottak.

Feltételesen szállást svájci anti aging mikrotechnológia nála a szezon előtti utolsó hétre, ami Benidormban már igen kellemes, de még aránylag olcsó. Névreszólőan egyedi levelet írtunk, és vele elküldtük a meghívónkat az egész földkerekségre; Magyarországon pedig 61 személynek írtunk.

db. Hatasu kulcsszora relevans honlap attekintheto listaja

A kiválasztás igen nagy mértékben véletlenszerű volt. Például meg akartuk hívni Budapestről Benedek Istvánt, de a telefonkönyvben három is volt, így egyiküknek sem írtunk.

Viszont abban az időben találtunk a budapesti Élet és Tudomány című lapban egy számunkra érdekes írást, a következő aláírással: Farkas József múzeumigazgató, Mátészalka.

Pontosan ezzel a címmel elküldtük meghívónkat. Farkas el is jött, tartott két kitűnő előadást, és tagja lett első vezetőségünknek. Egyik akkor megjelent könyvének előszavát írója így írta alá: Kunszabó Ferenc, Érd.

Meghívónkat ezzel a címzéssel küldtük el, meg is kapta, a találkozón sikerrel szerepelt.

A strassz a kozmetikában

Egy svájci barátja hívta fel figyelmünket dr. Svájci anti aging mikrotechnológia Kálmánra, aki feledvén magas korát, vállalta a hosszú utat, és három kitűnő előadással örvendeztetett meg minket. Egy év múltán, halálos ágyán adta át egyesületünk megbízottja az értesítést arról, hogy díszelnökségünk sorába választottuk.

Könnyes szemmel mondta feleségének: "Kevés elismerést kaptam az életben. Tudtunkkal csak a torontói rádió közölte felhívásunkat. A lapok - a Duna kivételével - egy sem. A kiterebélyesedett levelezés megkívánta, hogy címünk legyen - kezdetben magángímről leveleztünk.

Minthogy székház építésére egyelőre nem gondoltunk, a zürichi es Albisrieden postahivatalban a szerencsét sejtető as - postafiókot nyitottuk. Igen ám, de a svájci posta rendezett intézmény: bátorkodtak megkérdezni, hogy kik vagyunk. Minthogy kérdéseikre meglehetősen bizonytalan válaszokat adtunk, eldöntötték, hogy bizonyára egyesülettel van dolguk.

Ha pedig egyesület vagyunk - akkor nyithatunk postafiókot. Mondjuk meg a nevünket, adjuk be az alapszabályunkat, amit az elnök írjon alá. No jó, legyen a Marton Rudi az elnök, neki van a legtekintélyesebb megjelenése közöttünk. Első elnökünkként pedig a svájci posta albisriedeni fiókjának eléggé el nem ítélhető külső svájci anti aging mikrotechnológia engedve, de szigorú, ám kellő alapossággal még meg nem fogalmazott elveinket föl nem adva - pajzsra emeltük Marton Rudolfot.

Rudi barátunk nem csekély ellenállását eme rendkívül magasztos, mégis némileg tisztázatlan állapottal szemben azzal sikerült végérvényesen leszerelnünk, hogy svájci anti aging mikrotechnológia ígéretet tettünk neki: fájó szívvel szakítva szent nemzeti hagyományainkkal, a rituális vezérgyilkosságról ezúttal lemondunk! Ezt követően fogalmaztuk meg az egyesület "Nyilatkozat"-át és "Házirend"-jét. Ezen írások rögzítik nézetünket és tevékenységünk lényegét az Alapszabály szellemében.

Büszkén vállaljuk, hogy mindhárom iratot azóta több. Ebben az időben fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a Találkozót népszerűsítendő rendezzen Egyesületünk Zürichben magyar történelmi tárgyú előadásokat. Svájcban 81 személynek írtunk névreszóló levelet, amelyben felkértük zürichi előadásra - senki sem válaszolt.

Mégis rekord idő alatt, néhány hét múlva, március én megtartottuk az első előadást, svájci anti aging mikrotechnológia már az egész évre szóló műsort is kiosztottuk a résztvevőknek, szám szerint 19 főnek. A zürichi műsort még ebben az évben háromszor postáztuk, esetenként címre. Az előadások színhelyéül a Zürich központjában levő Uránia étterem egyik különtermét béreltük egész évre.

Itt jöttünk össze végéig minden hó második keddjén.

Hat órától elnökségi megbeszélést tartottunk, fél nyolctól pedig az előadások voltak, amelyeket terefere követett. Az előadók minden alkalommal saját költségükre jöttek, belépődíjat soha nem kértünk, sőt a szokásos perselyezéstől is eltekintettünk.

Tagdíjat senkitől soha nem kértünk. Az első előadást német nyelven tartottuk, minthogy az első perctől kezdve egyértelmű volt a számunkra, hogy Svájcban svájci egyesületet alapítottunk, ahol feladatunknak tekintjük az európai kitekintésű svájci-magyar együttműködés szolgálatát is. Előadónk - Egyesületünk dísztagja - dr. Moderátorként Gilde Barnabás szerepelt. Időközben rájöttünk arra, hogy egy ilyen egyesületnek mégiscsak vannak pénzügyei. Nyitni kell Svájcban egy számlát. Logikusnak tűnt, hogy a svájci postát bízzuk meg forgó vagyonunk őrzésével.

svájci anti aging mikrotechnológia

Elmentünk a zürichi Postscheckamtra, ahol a Postscheckkonto-t kell nyitni. Mondták, semmi akadálya, nevünk és Postfachunk már van, töltsük ki a formanyomtatványt, írja alá az elnök, a jegyző és a pénztáros, valamint adjuk be az alapszabályunkat. Igen, ez vagy te - nevettek rám a többiek.

No jó, ez is megvan. Most jön az alapszabály - az viszont van! Nem is kellett sokat változtatni rajta, csak az eddigi öt mondatból írni kellett két oldalt.

svájci anti aging mikrotechnológia

Mint jegyző aláírta Schwitter Judit, aki. Követelmény volt az is, hogy az Egyesületnek pénzvagyona legyen. Ekkor nyitottuk az Egyesület takarékbetétkönyvét a Schweizerische Bankgesellschaft-nál, és kellő komolysággal elhelyeztük ott teljes álló vagyonunkat: egy svájci frankot.

Pál Londonból. Magyarországról Szűcs Ferenc és neje autón jött, míg Farkas József, Kunszabó Ferenc és Sárkány Kálmán repülővel, illetve a spanyol repülősök sztrájkja miatt Barcelonából vonattal. Farkas, Kunszabó és Sárkány költségét Egyesületünk vállalta.