Hasonló kifejezések

Svájci menekültügyi törvény anti aging

Oil tankers operated exclusively in ports and inland navigation may be exempted from paragraph 3 provided that they are duly certified under inland waterway legislation.

szemüveglencse árak legjobb anti aging termékek a bőrgyógyászok szerint

EurLex-2 A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek belső szervezete Internal organisation of statutory auditors and audit firms EurLex-2 Ha a nemzeti jog tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, a környezetvédelmi jogszabályok vagy a jogellenes megállapodásokat tartalmazó közbeszerzési szerződésekről szóló jogszabályok megsértése, amelyről jogerős ítélet vagy azzal azonos hatályú határozat született, az adott gazdasági szereplő szakmai hitelét érintő jogsértésnek vagy súlyos kötelességszegésnek minősülhet.

If national law contains provisions to this effect, non-compliance with environmental legislation or legislation on unlawful agreements in contracts which has been the subject of a final judgment or a decision having equivalent effect may be considered an offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned or grave misconduct.

svájci eurázsiai kölyök anti aging anti aging kezelés mumbaiban, amely szépség

EurLex-2 Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy az e fajta adatfeldolgozást elvben szigorúan a tagállami jogszabályok szabályozzák ha nem betiltottés az meghatározott hatóságok feladata, amelyek működése szintén szigorúan szabályozott. The EDPS stresses that this kind of processing is in principle strictly regulated in Member State legislation if not prohibitedand it is the task of svájci menekültügyi törvény anti aging public authorities the functioning of which is also strictly regulated.

Sí, Señores, respondió Candido, con la mayor ternura quiero á la baronesita Cunegunda. We ask you whether you have not a great affection for the King of the Bulgarians? No preguntamos eso, le dixo uno de aquellos dos señores, sino si quiere vm.

EurLex-2 a polgári védelmi mechanizmusról szóló jogszabály megelőzésre vonatkozó új aspektusai, köztük konzultációk szervezése a tagállamokkal a kockázatkezelési képesség értékeléséről szóló új bizottsági irányelvekről és az új európai szakértői értékelési programról. The Court's ruling of 6 November upheld the Commission's assessment according to which the mandatory retirement age for judges, prosecutors and notaries within a very short transitional period is incompatible with EU equal treatment law.

anti aging krém árkategóriában svájci fa veréb anti aging

RÉSZ — A 2. The EU must set up a common asylum system with harmonised legislation, based on the Treaty's provisions for a common policy in svájci hazafi anti aging area. EurLex-2 Amennyiben Svájc úgy véli, hogy a harmonizált szabványoknak való megfelelés nem tesz eleget teljes mértékben az I.

Where Switzerland considers that compliance with a harmonised standard does not entirely satisfy the requirements which are set out in the legislation listed in Section I, it shall bring the matter before the Committee and give its reasons.

Nagy svájci körút, és az Északolasz tóvidék

A Regulation provides immediate applicability without interpretation and thus greater harmonisation and is therefore more appropriate to achieve the objectives of the proposed legislation. EurLex-2 Az uniós jogszabályok nem írják elő a megosztott irányítású forráselosztási eljárások szabályait. EU legislation does not prescribe the modalities of funding award procedures within shared management.

Protest for Transylvania. Camera 2 Tüntetés Erdélyért.

Eurlex Együttműködik a tagállamokkal műszaki megoldások kidolgozásában, és támogatja őket a közösségi jogszabályok végrehajtásában. Az érintett tagállamok ennek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

legjobb minősítésű szérum arc anti aging metabolikus anti aging terv

Without prejudice to other Community legislation, in paticular that on market access, each Member State shall retain the right, strictly for reasons other than safety during transport, such as reasons of national security or environmental protection, to regulate or prohibit the transport of certain dangerous goods within its territory.