Kárpátalja nem lesz már Magyarországé

Revizionista anti aging

revizionista anti aging

Horvátország és az emlékezet "európaizálása" Croatia and the "Europeanization of memory" Ljiljana Radonic 22 August A Jugoszlávia felbomlását követő háborúk alatt az es években a kollektív áldozati szerepről szóló narratívák szolgáltak az erőszakos etnikai-nacionalista kurzus lépéseinek alátámasztására. Franjo Tudjman Horvátországában a történelem revizionista megközelítése igazolta az ellenséges nemzeti érzületet és akadályozta továbbra is, hogy önkritikusan ítéljék meg Horvátországnak a konfliktusban játszott szerepét, ami Horvátország nemzetközi elszigetelődéséhez vezetett.

revizionista anti aging

De vajon sikerül-e megfelelnie ezeknek a sztenderdeknek, és még inkább azt a kérdést kellene megvizsgálni, hogy vajon az emlékezet európaizálása egyet jelent-e az elszenvedett és elkövetett történelmi bűnök objektív és önkritikus megközelítésével?

A háború utáni Európát úgy tekintik, mint egy sorsközösségen alapuló közösséget, amely közös struktúrákat alakított ki a holokauszt-katasztrófa visszatérésének megakadályozására. Identitását keresve túllép a gazdasági és pénzügyi unión, ez az alapító mítosz egy olyan megkerülhetetlen közös narratíváról gondoskodik, ami különben hiányzik. Az a nemzetközi holokauszt-konferencia, amelyet Stockholmban rendeztek Bár hivatalosan még nem alkalmazták ezeket a húsvéti EU-bővítés idején, ezek a sztenderdek hallgatólagosan mégiscsak játszhattak valami szerepet — erre utal az a tény, hogy a magyarországi holokauszt emlékközpontot néhány héttel az ország EU-csatlakozása előtt nyitották meg Budapesten, bár az állandó kiállítás még nem volt kész.

Kárpátalja nem lesz már Magyarországé

A heroikus antifasiszta harc narratívája elvesztette legitimitását a kommunista rezsimekkel együtt, és a sokszor a holokauszt emlékezetből ismert jelképek vagonok, szekerek alkalmazásával felidézett kommunista bűnök traumája került az emlékezés centrumába.

Ezekre az ellentétes emlékezetekre reagálva javasolta az Európai Parlament egy másik emléknap bevezetését, augusztus ét, az es Hitler-Sztálin paktum dátumáét, amelyen együtt emlékeznek meg s sztálinizmus és a nácizmus áldozatairól európai emléknap a sztálinizmus és a nácizmus áldozatairól.

Miközben a sztálinizmus áldozatai ily módon végül bekerültek az európai kánonba, a két rezsim áldozatai kimondottan egy kalap alá vannak véve, ami újabb problémákat vet fel.

Az új emléknap valójában nem adódik hozzá a január hez, hanem annak az antitézise: míg a holokauszt emléknap a saját közösség által elkövetett bűnökről szól, az európai megemlékezés napja kifelé hárítja a felelősséget a nácikra és a szovjetekre.

Hogyan érintik ezek után az európai sztenderdek és az ütköző emlékezetek az EU-ba most belépő Horvátországot?

Kornai János

A horvát emlékezetpolitikának mely elemei felelnek meg az emlékezet európaizálásának és melyek kerülnek azzal összeütközésbe? Az ún. Az usztasák áprilisában kerültek hatalomra a Jugoszláv Királyság felbomlását követően, és már abban az évben elkezdtek lágereket működtetni.

Szerző: Roman Oficinszkij A szomszédos országok riasztónak tartják Orbán Viktor jobboldali kormányának Nagy-Magyarországról szóló retorikáját. Számára a külföldi magyarok csak választókat, munkaerőt jelentenek, akik a befolyásszerzés és nyomásgyakorlás eszközéül szolgálnak.

Jasenovac volt ezek közül a legnagyobb, egy munka- és haláltábor, ahol majdnem százezer embert öltek meg; az áldozatoknak a fele volt szerb, aztán következtek a zsidók, a romák és a horvát politikai foglyok. A nemzetközi, mindenekelőtt amerikai tiltakozások megakadályozták az elképzelés kivitelezését Horvátország es évek végi politikai elszigeteltsége dacára.

revizionista anti aging

Újságíróknak azt nyilatkozta a látogatása után, hogy a Holocaust History Museum adta neki a Honi Háború Múzeuma felállításának ötletét. Az új kiállítás látszólag előrelépést jelent, amennyiben elismeri a tényt, hogy a tömeggyilkosságok és a soá megtörténtek Horvátországban.

revizionista anti aging

Mindazonáltal a második kiállítási panel a bejárat után Hitlert mutatja együtt Ante Pavelić-tyel, az usztasák vezérével, és azt mondja a látogatóknak, hogy Pavelić Hitlernél tett júniusi látogatása során Hitler teljes támogatásáról biztosította őt a szerb lakosság kiirtására irányuló politikájában. Ily módon miközben a kiállítás azt hangsúlyozza, hogy a horvát zsidók revizionista anti aging a holokauszt szélesebb kontextusában kell nézni, ami nyilvánvalóan igaz, a kiállítás láthatólag azt is hangsúlyozni akarja, hogy a szerbekkel szembeni tömeggyilkosságok is csak ebben a kontextusban érthetők meg.

Anti-Aging Facial Treatment with Ultrasonic and Chemical Peels

Arról a tényről, hogy az usztasáké volt az a ritka kivétel, hogy egy rezsim magától, nem náci parancsra működtetett haláltáborokat, nem esik említés. Sőt, bár kiállítanak antiszemita usztasa plakátokat, és cáfolják az antiszemita érveket, ez a hozzáállás hiányzik a szerbellenes és roma-ellenes gyűlölködő megnyilvánulások bemutatásánál.

Megemlékezni az usztasák revizionista anti aging áldozatairól, amit nyilvánvalóan csak az európai zsidóság megsemmisítéséről való megemlékezés kontextusában lehet megtenni, könnyebbnek látszik, mint számot vetni az usztasáknak a szerbek ellen elkövetett tömeggyilkosságaival.

Subscribe to JPASS

A kritikusok revizionista anti aging a kiállítást, amiért nem mutatta meg, kik voltak az elkövetők, melyik nemzet szenvedte el a legnagyobb veszteségeket, és hogy ténylegesen hogyan ölték meg az embereket Jasenovacban. Hosszas vita után kibővítették a kiállítást, és bemutatták a brutális gyilkos szerszámokat, késeket és dorongokat; feltüntették az áldozatok nemzetiségét és életkorát is, hogy megmutassák, nemcsak politikai foglyokat öltek meg, ahogy ezt a es években sokszor állították.

Ami még mindig hiányzik azonban, az az elkövetők bemutatása, miközben Pavelićet továbbra is nagy tisztelettel Dr. Pavelićként emlegetik. A horvát kurátorok nem a Németország és a Német Kormányzóság területén működött koncentrációs táborok helyén felállított emlékmúzeum példáját követték, amelyek bemutatják egy láger komplex jellegét és napi rutinját, hanem olyan intézményekét, mint az Anna Frank Ház.

De Jasenovacban egy revizionista anti aging kiállítás arra használja a legújabb médiát, hogy kizárólag egyéni áldozatok történeteire irányítsa a figyelmet.

A tanároknak kell meghatározniuk a fogalmat, az a feladatuk, hogy egyéniesítsék a történelmet személyes történetekkel, használjanak fel tanúvallomásokat és nyújtsanak a tanulók számára hozzáférést az elsődleges forrásokhoz. Horvátország ezáltal úgy van beállítva, mint pusztán a tengelyhatalmak egyik áldozata a többi között.

Horvátország és az emlékezet "európaizálása"

Ezt a tantervet nagyon sokféleképpen alkalmazták a horvát oktatási minisztérium által elfogadott négy nyolcadikos történelemkönyvben. Milyen széleskörű tehát a történet elmondásának skálája ezekben a tankönyvekben?

Ezt a kérdést az teszi érdekessé, hogy az iskolák szabadon dönthetnek arról, melyiket használják. Egy másik kiadó adott ki kétféle tankönyvet, egy nacionalistát Vesna Djurićét, amelyet az iskolák 18 százalékában használnak 27 és a leginkább többszempontú és önreflektív könyvet Snjezana Korenét, amit az iskolák Azt lehet mondani, hogy a könyvkiadás nagyon eredményes volt az usztasák ideológiai kontrollja dacára.